TERAPIAT

Mitä psykoterapia on?


Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, joka perustuu kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutukseen.


Psykoterapeutti on Valviran laillistama ja nimikesuojattu ammattihenkilö, joka on hankkinut itselleen vähintään kolmivuotisen jatkokoulutuksen, johon kuuluu oma käyty psykoterapia.


Valtaosa psykoterapeuttien asiakkaista hakeutuu psykoterapiaan masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tai muun mielenterveyteen ja psyykkiseen pahoinvointiin liittyvän syyn vuoksi.


Alla olevasta linkistä löydät lisää luotettavaa tietoa.


https://minduu.fi/fi/psykoterapian-abc/Traumapsykoterapia


Kriisi- ja traumapsykoterapia ovat terapiamuotoja, jotka on kehitetty tukemaan traumaattisten tapahtumien käsittelyä ja traumaperäisten häiriöiden hoitoa.


Kriisiterapiassa keskitytään useimmiten yksittäiseen traumaattiseen tapahtumaan kuten äkilliseen onnettomuuteen, läheisen kuolemaan tai raiskauksen uhriksi joutumiseen. 


Katso linkistä video, jossa traumaterapiakeskuksen johtaja kertoo, mitä traumapsykoterapia on.EMDR eli silmänliiketerapia


EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR-terapiaa käytetään vaikeiden muistojen ja häiritsevien kokemusten työstämiseen ja se voi olla terapeutin työväline osana hoitosuunnitelmaa.


Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset, sekä kyky ja halu kohdata omiin kokemuksiin liittyviä vaikeita tunteita.


Lisätietoa ja video menetelmästä https://emdr.fi/


EMDR-menetelmästä on kehitetty myös muita työskentelytapoja, joka sopivat erityisesti akuutteihin kriisi- ja katastrofitilanteisiin ja joita voi hyvin soveltaa myös moniin muihin tilanteisiin.


R-TEP (Recent Traumatic Episode Protocol) on psykologi Elan Shapiron kehittämä akuuttivaiheen yksilöterapeuttiseen hoitoon tarkoitettu EMDR-sovellus, jonka erityispiirre on hoidon kohteena olevan traumaepisodin ulottaminen traumatapahtuman alusta aina hoitotilanteeseen saakka.


G-TEP taas on R-TEP:in pohjalta kehitetty ryhmämuotoiseen traumaattisen episodin hoitoon soveltuva hoitomenetelmä, jossa työskentely tapahtuu yksilöllisesti osallistujien käyttämän työskentelyarkin avulla.


Työskentelyarkki helpottaa huomion keskittämistä nykyhetkeen, auttaa huomion palauttamista turvapaikkamielikuvaan ja mahdollistaa yksilöllisen työskentelyn osana ryhmätilannetta.Perheterapia


Jos sinulla on haasteita vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen tai perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa, voi perheterapia olla oikea ratkaisu. Perheterapiasta saat apua silloin, kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai jonkun perheejäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä.


Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen kokemuksen kuulemiseen. Tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu, ja avata lukkiutunutta vuorovaikutusta.


Lisätietoa osoitteesta https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/mita-on-perheterapia/.Pariterapia


Käytän pariterapiatyössä Kataja ry:n Solmuja kehittämää Solmuja parisuhteessa -menetelmää. Solmuneuvontaprosessi sisältää 8(-10) 1,5 tunnin tapaamista ja "Solmuja parisuhteessa - rakkauden mahdollisuus" - kirjamateriaalin.


Aluksi osapuolet kertovat menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan. Tämän jälkeen ryhdytään miettimään sitä, halutaanko jatkaa yhdessä vai ei. Jos tahdotaan, niin millaisessa suhteessa?


Menetelmän tavoitteena on lisätä ymmärrystä puolisoiden välillä ja myös toisen osapuolen kannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt, mitä tunteita ja millaisia käsittelemättömiä asioita siihen liittyy?


Kun molemmat ymmärtävät, mistä on kysymys, on selkeämpää miettiä sitä, mitä kumpikin tahtoo tässä tilanteessa ja millainen toiminta auttaa pääsemään päämäärään. Tavoitteena on myös opetella vuorovaikutustaitoja ja ristiriitojen ratkaisutaitoja.


Lisätietoa linkistä.